Verkeersregelaars

Verkeersregelaars

Een verkeersregelaar kan op meerdere plaatsen en situaties worden ingezet. U kunt denken aan korte of langdurige wegwerkzaamheden, asfaltering maar ook aan evenementen en grote parkeergelegenheden.

Al onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid en hebben hier een landelijke aanstellingspas voor. De ervaring leert ons dat zowel verbale als non-verbale agressie in het verkeer vaak voorkomt. Om dit zo goed mogelijk te verhelpten krijgen onze verkeersregelaars ieder jaar twee agressie- en conflicthanteringtrainingen.