Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening wordt geboden bij incidenten waarbij de veiligheid of gezondheid van aanwezigen binnen een bedrijf of organisatie wordt bedreigd. In geval van calamiteiten zoals brand of een ongeval probeert de bedrijfshulpverlener (BHV’er) de negatieve gevolgen voor bezoekers en werknemers tot een minimum te beperken. Voor de meeste organisaties is bedrijfshulpverlening wettelijk verplicht.

Inhoud

Tijdens de cursus leert de bedrijfshulpverlener om te gaan met verschillende crisissituaties. Er wordt onder andere geleerd:

  • Hoe eerste hulp verleend kan worden;
  • Het overbrengen van informatie aan externe hulpverleningsorganisaties;
  • Brand te bestrijden en het inzetten van blusmiddelen;
  • Inventariseren van risicovolle situaties;
  • Schadelijke gevolgen van ongevallen te beperken;
  • Het evacueren van aanwezigen en bezoekers in het geval van een noodsituatie.

Wanneer de opleiding met succes is afgerond kan de cursist een certificaat behalen.

Relevantie

De cursus is bedoeld voor diegene die bedrijfshulpverlener willen worden, maar is ook van waarde voor diegene die kennis wil opdoen over hoe te handelen in noodsituaties.

Opbouw cursus

Deze cursus wordt door een ervaren instructeur/leraar gegeven en bestaat uit 2 dagdelen.

Dag 1 ochtend EHBO & AED/Reanimatie
Dag 1 middag Brandbestrijding met kleine blusmiddelen.