Welkom bij JSN evenementenbeveiliging Rotterdam

Evenementenbeveiliging Rotterdam

JSN evenementenbeveiliging Rotterdam is een landelijk opererend evenementen beveiligingsbedrijf en levert ervaren, gediplomeerde beveiligingsprofessionals aan evenementen, horeca, winkelcentra, bedrijven en evenementen. Wij zetten ons actief in voor een veilige en vertrouwde omgeving ten behoeve van onze klanten.

Zij maakt gebruik van haar 20 jarige ervaring en dit tegen een verrassend en uiterst concurrerend tarief! Of u nu een gecertificeerde verkeersregelaar, gediplomeerd beveiliger of een charmante hostess nodig heeft, JSN levert evenementenbeveiliging Rotterdam op maat en indien nodig binnen 24 uur.

evenementenbeveiliging
evenementenbeveiliging
Direct in te huren:
 • Evenementenbeveiliging
 • Objectbeveiliging
 • Bedrijfsbeveiliging
 • Hotelbeveiliging
 • Verkeersregelaars
 • Huismeesters
 • Receptionisten
 • Hondenbrigade
 • Medical support
 • Brandwachten
 • Quick response team
Waarom JSN:
 • Betrouwbaar
 • Ruim 25 jaar ervaring
 • Scherpste tarief
 • Gecertificeerd
 • Juiste apparatuur en werktoebehoren
 • Veel goede referenties
beveiliging brochure
Tevreden klanten:

Evenementenbeveiliging Rotterdam

Elk evenement dient aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen. JSN evenementenbeveiliging heeft ruim 20 jaar ervaring met het beveiligen van evenementen. Wij kunnen uw evenement volledig beveiligen naar uw wens. Door onze ervaring kunnen wij een grote meerwaarde bieden waardoor u volledig ontzorgt word. Ook weet u dan zeker dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet in alle drukte.

Evenementenbeveiliging Rotterdam tarieven

Wij bieden uiterst scherpe tarieven en leveren de hoogste kwaliteit voor uw evenementenbeveiliging.

JSN evenementenbeveiliging Rotterdam levert beveiliging op maat voor uw evenement zodat het zonder problemen verloopt.

Dienstenpakket:

 • Ontvangst
 • Toegangscontrole
 • Ordebewaking
 • Podiumbewaking
 • Artiestenbegleiding
 • Contact met dienstverlenende instellingen

Wij treffen samen met u maatregelen voor uw evenement waarbij de algemene orde en veiligheid op en om het terrein/object voor, tijdens en na het evenement voorop staan. Bijvoorbeeld voor het opmerken en verhelpen van onveilige situaties of een zorgvuldige toegangscontrole bent u bij JSN aan het juiste adres.

Richtlijnen Evenementenbeveiliging:

Uit de publicatie van de sectie Evenementen- en horecabeveiliging
van de Nederlandse Veiligheidsbranche Bekijk het volledige rapport hier.

Taken:
Het takenpakket van de evenementenbeveiliger, ook wel Event Security Officer
genoemd, is breed. De belangrijkste taken zijn;
a. toegangscontrole;
b. bewaken van statische posities;
c. surveilleren;
d. service verlenen;
e. crowd control;
f. hulpverlening.

Richtlijnen Evenementenbeveiliging 7:

De bedrijven die actief zijn op het gebied van evenementenbeveiliging zijn in te
delen in twee categorieën: beveiligingsbedrijven die zich vooral toeleggen op
beveiliging (taken A tot en met C) en de breder gespecialiseerde bedrijven die
integrale veiligheidszorg voor evenementen leveren, inclusief crowd management
en hulpverlening bij ongevallen en incidenten. Hieronder gaan we in op een aantal
gangbare werkzaamheden van een evenementenbeveiliger.

1.1. Toegangscontrole

Toegangscontrole verloopt volgens de bezoekersvoorwaarden van het
evenement of de evenementenlocatie. Deze voorwaarden worden opgesteld
door de organisator van het evenement. De beveiligingsorganisatie, maar ook de
vergunningverlener kunnen daarin adviseren of er bepaalde eisen aan stellen.

Bezoekersvoorwaarden moeten voorafgaand aan het evenement duidelijk
worden gecommuniceerd. Zodat bezoekers vooraf kennis kunnen nemen
van de wijze waarop toegangscontrole plaatsvindt. Dit is een aandachtspunt
voor evenementenorganisatoren; op de tickets die vooraf zijn verkocht staan
vaak wel algemene voorwaarden van de ticketservice maar niet altijd de
bezoekersvoorwaarden van het evenement.

Als een bezoeker pas voor het eerst bij het bezoek aan het evenement kennis kan nemen van de bezoekersvoorwaarden, is er nauwelijks nog een mogelijkheid om van het bezoek af te zien. We adviseren daarom de bezoekersvoorwaarden op het entreebewijs te vermelden of in ieder
geval een verwijzing naar de voorwaarden op de website van de organisator
op te nemen. Voor evenementen zonder kaartverkoop volstaat het om de
bezoekersvoorwaarden bij de entree te tonen.

Bestaande evenementenlocaties verwijzen veelal naar de bezoekersvoorwaarden op hun website.
Toegangscontrole is een belangrijke taak van een evenementenbeveiliger. Het
uitvoeren van een gedegen toegangscontrole brengt beveiliging en dienstverlening
samen.

Aspecten van de toegangscontrole bij evenementen:

a. controle op een geldig entreebewijs;
b. doorverwijzen van bezoekers;
c. uitvoeren van een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV),
waarbij gecontroleerd wordt op voorwerpen die de veiligheid van het evenement
8 Richtlijnen Evenementenbeveiliging
negatief kunnen beïnvloeden of niet te verenigen zijn met het beleid van de
organisator. Voorbeelden: verboden wapens, verboden middelen, eigen drank en
voedingsmiddelen;
d. controle op het dragen van polariserende of intimiderende groepskenmerkende
kleding;
e. controle op de algehele toestand van de bezoeker;
f. controle van de identiteit en leeftijd.

Privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV)
Fouilleren kan onderdeel zijn van de toegangscontrole van een evenement.
Beveiligers mogen alleen een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering
(POV) uitvoeren. Een POV is het oppervlakkig aftasten van kleding na toestemming
van de bezoeker om voorwerpen te detecteren die een risico vormen voor de
veiligheid tijdens een evenement, zoals wapens en verboden middelen.
Fouilleren, zoals beschreven in de strafwet, mag een evenementenbeveiliger niet;
kleding mag wel worden onderzocht, maar er mag geen controle onder de kleding
of aan het lichaam plaatsvinden. Een fouillering bij evenementen mag ook nooit door
een beveiliger worden afgedwongen. Bovendien is voor een POV instemming van de
gefouilleerde nodig. Als de gefouilleerde deze instemming weigert mag hem/haar de
toegang tot het evenement worden geweigerd.

De mogelijkheid om gefouilleerd te worden en de eventuele gevolgen bij het niet
verlenen van instemming voor de POV dienen duidelijk vooraf kenbaar te zijn
gemaakt aan bezoekers van het evenement.

Visitatie:

Een visitatie is een officiële inspectie. In de evenementenpraktijk komt een visitatie
neer op het doorzoeken van de meegevoerde bagage. Bij evenementenbeveiligers
komen leveranciers, bezoekers en het personeel in aanmerking voor een
visitatie. Het instellen van een visitatiemaatregel wordt eenzijdig gedaan door de
rechthebbende, in de meeste gevallen is dat de organisator van het evenement of de
eigenaar van de evenementenlocatie.
Aan degene die de visitatie ondergaat moet bij het betreden van de
evenementenlocatie duidelijk worden gemaakt dat de maatregel in het belang is van
de orde. Dit kan door:

a. de bezoekersvoorwaarden te hanteren waarin de visitatie is opgenomen;
b. het aanspreken van de bezoeker of leverancier bij binnenkomst.

Richtlijnen Evenementenbeveiliging 9

Visitatie mag alleen plaatsvinden nadat toestemming is verkregen. De
evenementenbeveiliger mag na instemming van de bezoeker de tassen en
meegebrachte goederen van de bezoeker controleren op verboden en niettoelaatbare voorwerpen. Als een bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen
toestemming voor geeft, mag de beveiliger hem of haar de toegang ontzeggen.
Bij werknemers die in dienst zijn van de werkgever moet de visitatie in de
arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Dat kan de organisator (opdrachtgever) en
iedere toeleverancier (opdrachtnemer) zijn.

1.2. Bewaking van statistische posities

De statische positie is een aangewezen plek waar een niet-dynamisch opererende
beveiligingsmedewerker wordt gepositioneerd.
Belangrijke taken bij de bewaking van statische posities:
a. monitoring van mensen en gedragingen;
b. mensen aanspreken als ze op plekken zijn waar ze niet mogen zijn en hen
doorverwijzen;
c. toezichthouden in het backstage gebied: beschikken de aanwezigen over de juiste
accreditatie;
d. vrijhouden van nood- of vluchtuitgangen/-wegen en -routes voor hulpdiensten;
e. veiligstellen van de bereikbaarheid van brandblusmiddelen en brandkranen.

1.3. Surveilleren

Onder surveilleren verstaan we het toezichthouden met als doel het handhaven van
de orde, rust en veiligheid tijdens het evenement.
Belangrijke taken bij surveillance:
a. toezichthouden op bezoekers en gedragingen;
b. bezoekers die overlast veroorzaken, aanspreken of verwijderen van de
evenementenlocatie;
c. toezichthouden op de veiligheid van het personeel, denk aan bar- en
facilitairpersoneel;
10 Richtlijnen Evenementenbeveiliging
d. voorkomen van het schenken van alcohol aan personen jonger dan de wettelijk
vastgestelde grens;
e. voorkomen en tegengaan van alcoholmisbruik in het algemeen;
f. voorkomen van en optreden tegen gebruik en/of handel in drugs.

1.4. Service verlenen

Bezoekers gaan veelal voor hun plezier naar een evenement. Bij grote evenementen
is de dienstverlenende rol van beveiligers daarom steeds belangrijker. Een
goede serviceverlening voorkomt stress en irritatie die in het verleden wel
eens een evenement konden beheersen. Naast typische beveiligingsactiviteiten
zijn er ook andere taken die door andere professionals worden geregeld, zoals
verkeersregelaars en gastheren/-vrouwen.
Belangrijke taken bij dienstverlening:
a. verwijzen van bezoekers naar facilitaire voorzieningen en dergelijke;
b. voorkomen van of optreden tegen geweld of agressiviteit door behulpzaam en
de-escalerend op te treden;
c. toezichthouden bij horeca-uitgiftepunten;
d. begeleiden en beveiligen van artiesten van en naar het podium of naar de
backstage-area;
e. doorverwijzen van eventuele leveranciers.

1.5. Crowd control

Op grote evenementen komen grote bezoekersstromen samen. Het voorkomen
en tegengaan van mogelijk gevaarlijke omstandigheden voor de bezoekers en het
personeel dat op de evenementenlocatie werkt, is een belangrijk onderdeel van
het beveiligingswerk op grote evenementen. Het controleren van grote stromen
mensen kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van dranghekken of Mojo Barriers,
maar vergt daarnaast ook inzet van evenementenbeveiligers die bezoekersstromen
sturen, het zogenoemde crowd control.
Richtlijnen Evenementenbeveiliging 11
Belangrijke taken bij crowd control:
a. zorgen voor een goede doorstroming van bezoekers en bezoekers via
alternatieve route leiden;
b. zorgen voor een goede spreiding van bezoekers;
c. tijdig signaleren van gevaarlijke of onveilige situaties, zoals openliggende
elektriciteitskabels.

1.6. Hulpverlening

Basishulpverlening is hulp bij ongewenste gebeurtenissen in een evenement die de
veiligheid en/of gezondheid van de bezoekers, werknemers en andere aanwezigen
bedreigen (zoals brand en ongevallen). Hulpverlening bestaat vooral uit drie
onderdelen:

a. basis brandbestrijding;
b. hulp bij ongevallen, levensreddende handelingen;
c. ontruiming, evacuatie.
Belangrijke taken bij hulpverlening:
a. verlenen van EHBO of het doorverwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH);
b. voorkomen en bestrijden van kleine brandjes;
c. signaleren, alarmeren, coördineren, assisteren en begeleiden van één of meerdere
hulpdiensten indien noodzakelijk;
d. opvangen, begeleiden en assisteren van hulpdiensten;
e. ontruiming van de evenementenlocatie, bijvoorbeeld in het geval van brand.

In de directe omgeving van een bestaande evenementenlocatie
Soms zijn exploitanten van evenementenlocaties ook verantwoordelijk voor de rust
en orde in de directe omgeving van de locatie.
Belangrijke taken bij de handhaving van rust en orde in de directe omgeving:

a. handhaving en toezichthouden op bezoekers die buiten roken of verblijven;
b. handhaving en toezichthouden op de aangelegen parkeervoorzieningen;
c. handhaving en toezichthouden op de mensen die voor de locatie in rijen
wachten. Denk hierbij ook aan de inzet van dranghekken en verkeersregelaars;

12 Richtlijnen Evenementenbeveiliging

d. handhaving en toezichthouden op overlast door bezoekers in de directe
omgeving van de gelegenheid na het verlaten van evenement;
e. preventief optreden tegen gevaarlijke situaties. Denk aan overvolle
toegangssluizen bij voetbalwedstrijden of wachtrijen bij betaalautomaten;
f. assisteren van de politie en hulpdiensten wanneer dat nodig is of op ambtelijk
bevel.

In de directe omgeving van een tijdelijke evenementenlocatie
Naast de gangbare zaken, zoals toezicht op orde en veiligheid en begeleiding van
bezoekersstromen, kunnen bij tijdelijke evenementenlocaties – veelal in landelijke
gebieden – ook de volgende zaken van belang zijn:
a. verkeersveiligheid van grote groepen festivalgangers die het evenementen- of
festivalterrein verlaten;
b. voorkomen van ongelukken met eventuele waterpartijen in de nabije omgeving;
c. toezicht op plaatsen waar veel festivalgangers samenkomen, zoals
OV-opstapplaatsen;
d. toezicht op het ontsteken van kampvuren;
e. voorkomen van rijden onder invloed.