Wageningen is een kleine universiteitsstad in Gelderland wier universiteit werd opgericht in 1876 als Rijkslandbouwschool en bestaat sinds 1998 als Wageningen UR. Meer dan 10.000 studenten uit dan 100 verschillende landen studeren er op het gebied van agricultuur, biologie, voeding en maatschappijwetenschappen. Studentenvereniging SSR-Wageningen is één van de grootste studentengezelligheidsverenigingen van Wageningen.

JSN is trots bij deze vereniging in de toekomst te mogen waken over de veiligheid van leden en studenten gedurende evenementen in en buiten sociëteit Sela. Dankzij onze landelijke ervaring in het beveiligen van studentenverenigingen en studentenevenementen zijn wij in staat op een beheerste en gastvrije wijze om te gaan met alle uitdagingen die horen bij dergelijke omstandigheden, om zo te waken over de veiligheid van allen.