Algemeen

Dit is de privacy verklaring van JSN Beveiliging BV gevestigd ’s Gravenweg 320, 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel, inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Rotterdam: 75023121, JSN Traffic BV, gevestigd ’s Gravenweg 320,2911 BK  Nieuwerkerk aan den IJssel, inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Rotterdam 72076771, hierna ieder voor zich en/of gezamenlijk aan te duiden met “JSN”.

JSN respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en van al haar cliënten, leveranciers, medewerkers en andere relaties waarvan zij gegevens verzameld. Persoonsgegevens die worden verzameld op welke manier ook, worden door JSN alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen als je een van de contactformulieren op de site hebt ingevuld. De door jou verstrekte gegevens worden door JSN vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doel van de verwerking en opgeslagen gegevens
JSN verwerkt jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties met jou. JSN verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij JSN hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Gegevens worden opgeslagen in diverse door JSN gebruikte applicaties, zoals die hieronder worden opgesomd.

Boekhouding

Ten behoeve van het voeren van onze boekhouding worden van onze medewerkers, klanten en leveranciers gegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om betalingen te doen of te ontvangen en om de relatie te beheren. Gegevens dienen indien daarom verzocht ook voor de verantwoording naar de Belastingdienst. Door JSN wordt gebruik gemaakt van VDS Fiscale Advisering ten behoeve van de boekhouding.Met VDS zijn afspraken gemaakt over beveiliging en verwerking van gegevens en is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

In de boekhouding kunnen wij de volgende gegevens opslaan van onze medewerkers dan wel opdrachtnemers:

 • Naam;
 • Adres;
 • Pc en woonplaats;
 • Geboorte datum en plaats;
 • Sofinummer;
 • Rekeningnummer;
 • Kopie van het identiteitsbewijs;
 • Kopie van beveiliging pas;
 • Kopie van behaalde certificaten
 • Burgerlijke staat;
 • Personeelsnummer;
 • Schoolresultaten;
 • Rijbewijs ja of nee;
 • Al dan niet eigen vervoer.

In de boekhouding kunnen wij de volgende gegevens opslaan van onze klanten:

 • Naam van het bedrijf;
 • Contact persoon of afdeling;
 • Adres;
 • Pc en vestigingsplaats;
 • E-mailadres facturen;
 • E- mailadres contactpersoon;
 • Rekeningnummer;
 • BTW nummer;
 • KvK nummer;
 • Klantnummer;
 • Telefoonnummer contactpersoon.
Contactformulier

JSN heeft op haar website een contactformulier waarop u uw gegevens achter kunt laten en waarna wij met behulp van die gegevens met u contact opnemen. De gegevens die opgeslagen worden zijn:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Plaats.
Overige opslag

JSN slaat behalve in de hiervoor genoemde applicatie ook gegevens op via de door haar gebruikte communicatie kanalen, zoals in overleg met cliënten, leveranciers, medewerkers en andere relaties gebruikte communicatie kanalen, zoals:

Voor alle gegevens die worden opgeslagen via de hiervoor genoemde applicaties, geldt dat JSN de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het gebruik van deze middelen en bij de opslag van de gegevens.

De gegevens worden naast in de genoemde applicaties ook via de cloud bewaard en opgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ONEdrive van Microsoft. Voor het privacy beleid zie hier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Via onze website(s) en/of levering van diensten slaan wij niet bewust en hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd worden er geen gegevens opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van een website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerard@jsnbeveiliging.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bezoekersinformatie website en cookies

De website van JSN heeft een zgn. SSL-certificaat wat garandeert dat de door jou ingevulde gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd via de website. De website van JSN is aangemaakt met WordPress. Over de verzamelde gegevens en het privacy beleid van WordPress, zie hier.

JSN maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Bij het gebruiken van de website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over de gebruikte cookies zie het Cookie statement op de site.

De door JSN via de website verzamelde gegevens worden door JSN alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

Bewaartermijn

JSN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Dat houdt in dat voor wat betreft betalingen aan leveranciers en betalingen van klanten de gegevens zo lang opgeslagen worden als noodzakelijk conform de wettelijke vereisten (denk aan de fiscale verplichtingen; 7 jaar).

JSN verwerkt de gegevens alleen in Nederland/ in de EU/EER. De gegevens worden nooit zonder jouw toestemming verstrekt aan anderen, dan wel bedrijven of organisaties in derde landen.

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen

Als je aan JSN persoonsgegevens hebt verstrekt via de website van JSN of via een ander kanaal, dan heb je het recht om deze gegevens bij JSN op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor je. Wens je dat wij de gegevens aan je overdragen of wil je dat wij jouw persoonsgegevens in het geheel verwijderen? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met jouw verzoek naar gerard@jsnbeveiliging.nl  zodat wij met jouw verzoek aan de slag kunnen. JSN streeft ernaar om jouw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen. Wij kunnen dan ook vragen om extra gegevens van je in verband met identificeren van de verzoeker (zodat we zeker weten dat de gegevens bij de juiste persoon terecht komen).

Wijzigen

JSN behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring op de site voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van JSN. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website(s) van JSN gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

Vragen of klachten?

Heb je vragen over ons privacy beleid of over jouw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via: gerard@jsnbeveiliging.nl. Bij klachten kun je contact opnemen met ons, als u niet tevreden bent kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.